mekofty.sales@gmail.com

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MEKO

Địa chỉ:
Lô 25, Khu Công Nghiệp Trà Nóc
Bình Thủy, Cần Thơ

Điện thoại
0379 101 969

Email
mekofty.sales@gmail.com

Fanpage
https://www.facebook.com/trungmuoimeko/